Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Inauguracja działalności Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych

Ostatnio modyfikowane 17/03/2016 - 11:52

Dnia 25 września 2015 roku o godzinie 12.00 odbyła się inauguracja działalności Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych w Puławach.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele wykonawcy oraz obecni i emerytowani pracownicy Instytutu. Uroczystość prowadziły dr Bożena Smreczak oraz dr Anna Gałązka. Spotkanie rozpoczął Dyrektor IUNG-PIB prof. Wiesław Oleszek, który powitał wszystkich obecnych. W swoim wystąpieniu Dyrektor omówił przesłanki, które zadecydowały o podjęciu inwestycji. Podzielił się również doświadczeniami ze wszystkich etapów realizacji inwestycji, podkreślając bardzo dobrą, partnerską współpracę z wykonawcą.

Prof. Wiesław Oleszek podziękował też pracownikom IUNG-PIB, którzy niezwykle aktywnie angażowali się w proces inwestycyjny, jego rozliczanie oraz wyposażenie nowego obiektu. W dalszej części uroczystości, prof. Teresa Doroszewska zaprezentowała główne kierunki badań, które będą prowadzone w INCBR, wskazując na ich innowacyjność i przydatność praktyczną dla gospodarki. Podkreśliła, że badania te w sposób istotny będą determinowały pozycję IUNG-PIB w tzw. przestrzeni badawczej.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wśród nich byli Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Smaczyński,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn, Pan Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Jarosław Haleniuk  - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Katarzyna Kremeś – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Prezydent Puław Pan Janusz Grobel, prof. Jacek Kuźmak – Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prof. Ryszard Dębicki, Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych prof. Cezary Możeński oraz Prezes firmy EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy – mgr inż. Andrzej Wosik.

Prof. Stanisław Krasowicz odczytał listy gratulacyjne jakie napłynęły do Instytutu z okazji tego ważnego wydarzenia.
Wszyscy podkreślali znaczenie nowego laboratorium dla rozwoju nauk rolniczych w Puławach.

Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz dr Piotr Melko z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puławach.
Najważniejszym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, po którym nastąpiło zwiedzanie sal laboratoryjnych.

Inaugurację zakończył piknik na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich.  Zgromadzeni goście i pracownicy Instytutu mieli okazję wysłuchać „energetycznego” koncertu szkolnej orkiestry dętej „Henryczki” z Bychawy. Pyszne jedzenie i dobra muzyka sprawiły, iż wieczór można uznać za bardzo udany. 

Listy gratulacyjne  (0) Galeria zdjęć